fbpx Disclaimer - Altorffer

Disclaimer

Altorffer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden.

Altorffer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Drukkerij Altorffer dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Altorffer dan wel haar licentiegevers. Deze kun je aanvragen door een e-mail te sturen naar drukkerij@altorffer.nl.